De enige echte

Al 15 jaar hét platform voor alle vragen bij de beste mediums en paragnosten van NL

Vanuit Nederland 
0909 – 0885(€ 0,90 pm)

Nederlandse credits 
010 – 300 9124(€ 0,90 pm)

Internationale credits 
+31 10 300 9124(€ 0,90 pm)

FAQ - Veelgestelde vragen en antwoorden

1. Waarom hebben wij in tegenstelling tot andere lijnen minder consulenten?

Medium Angel heeft inderdaad ongeveer 60 consulenten waaruit je kunt kiezen. Op zich is het niet zo erg moeilijk om er 200 te krijgen. Elke dag solliciteren er mensen op onze lijn. Het antwoord op de bovenstaande vraag is uiteindelijk erg simpel. Wij selecteren streng en gaan voor kwaliteit. Wij willen U het allerbeste bieden. En dit kan naar onze mening alleen met mensen die hun sporen in hun vakgebied hebben verdiend. Per slot van rekening kun je je in dit vak geen lichtzinnigheid permitteren. Als je morgen een brood koopt bij de bakker, en dit brood blijkt niet vers, is dat erg jammer. Maar dit betekent nog geen wereldondergang. Daarentegen hebben zweverige, onduidelijke of verkeerde uitspraken van een consulent, veel grotere gevolgen voor de mens die hulp zoekt. Dat willen wij absoluut vermijden. Dus gaan we niet voor kwantiteit, maar voor kwaliteit. Ons vak kun je in tegenstelling tot wat vaak geloofd wordt, niet in enkele maanden leren. Zou U naar een tandarts gaan die het vak in een half jaartje geleerd heeft en bovendien geen enkele ervaring heeft? Ons vak vraagt ervaring, inzicht en een grote maturiteit. En niet iedereen is daartoe uitverkoren. Dus als slotsom kunnen we besluiten, lieve beller, dat we het klein maar fijn houden. Niet omdat er een gebrek zou zijn aan aspirant-consulenten. Goede gewetensvolle en bekwame consulenten zijn er niet bij bosjes. Nee, wij willen het allerbeste en dat doen we voor U!

2. Waarom werken er bij Medium Angel over het algemeen geen jongere consulenten?

Die vraag wordt wel eens een keer gesteld. We hebben absoluut niks tegen jongere mensen. En we zijn ervan overtuigd dat ook jongere mensen bepaalde gaves kunnen hebben. Het merendeel van onze consulenten, waaronder ikzelf hadden deze gave reeds vanuit de kindertijd. Maar om mensen werkelijk te kunnen helpen moet deze gave ook onderbouwd zijn. Zelf had ik 20 jaar geleden niet het consult kunnen geven, dat ik vandaag geef. Als je de mooiste villa op een slecht fundament bouwt, stort deze vroeg of laat in. Een goed fundament is de basis, en dat komt in elk beroep met de jaren. Maar vooral in ons beroep is dit van essentieel belang. Levenservaring gecombineerd met een gave, zijn onontbeerlijk. Vandaar werken wij met al wat oudere consulenten, en ze zijn nog jong van geest :). Uiteraard is leeftijd relatief. Toch vinden we levenservaring ook erg belangrijk. En dan komen we helaas niet om de jaren heen.

3. Waarom hebben we liever geen privécontacten tussen de consulenten onderling of tussen consulenten en klanten?

Mijn ervaring zegt me dat privécontact tussen consulenten onderling tot problemen kan leiden. Dit gebeurt niet altijd bewust, maar toch kan er (per ongeluk) eens over clienten worden gesproken. Niet dat dit werkelijk altijd zo geschiedt, maar voorkomen is beter dan genezen. We willen het professioneel houden. Wat het contact tussen consulenten en klanten betreft? De relatie tussen een consulent en een client is een erg belangrijke relatie. Privécontact kan deze relatie echter verstoren in die zin dat de neutraliteit verloren gaat. Deze neutraliteit en het niet al te emotioneel betrokken zijn is van essentieel belang voor een goed consult. Ik kijk zelf nooit voor familie en vrienden. Waarom niet? Ik ben daar té emotioneel betrokken. Zo is het voor een arts vaak moeilijk de eigen familie of vrienden te behandelen. Dat is erg normaal. Uiteraard bouw je met een client een mooie band op. Een erg zuivere zelfs. Niet dat vriendschap onzuiver is, maar het kleurt de waarneming. In de meeste landen is het zelfs verboden om privé-relaties met clienten aan te knopen, omdat de therapie in gevaar kan worden gebracht. Uiteraard staat het de consulent of therapeut daar vrij te kiezen. Of een privé-relatie, of een therapeutische. Wij gaan er nog steeds van uit dat U bij ons inbelt om werkelijk geholpen te worden. En dat er een intense therapeutische relatie ontstaat kunnen we enkel toejuichen. Maar in uw eigen belang dient deze ook zuiver te blijven in die zin dat neutraliteit kan worden gewaarborgd.

4. En het komt allemaal wel goed?!

Het „komt allemaal wel goed-verhaal“ is helaas een maar al te bekend fenomeen. Niet dat we andere afvallig willen zijn. Verre van. Maar ons principe is de waarheid en niks dan de waarheid. Dit steeds in alle liefde voor de hulpzoekende. De toon maakt immers de muziek. En de eerlijkheid gebiedt ons toe te geven dat slecht nieuws in verband met een bepaalde kwestie rond je oproep te moeten brengen, niet leuk is. We leven immers met U mee en willen o zo graag dat U gelukkig bent. Want enige betrokkenheid is belangrijk. Als het ons helemaal niks zou doen, kunnen we net zo goed een andere job zoeken. Dus dit thema ligt erg gevoelig. Maar aan sprookjes heb je niks. Een mooie roes bezorgen waaruit je ooit ellendig ontwaakt is niet onze opzet. Van in den beginne hebben we deze instelling en die willen we behouden. Geen sprookjes. Komt het goed, komt het goed. Komt het niet goed dan komt het niet goed. Toch is dit laatste erg relatief. We geloven namelijk dat ieder mens gelukkig kan worden. Alleen weten wij maar al te goed, dat wanneer men op een bepaalde partner of een job gefixeerd is, en je gezegd wordt dat het dat niet wordt, dit erg pijnlijk kan zijn. Maar wat heeft u aan sprookjes? Stel even, u gaat naar de tandarts. Deze zegt U dat U caries hebt, maar dat hij niet hoeft te boren en de kies niet hoeft op te vullen. Het komt vanzelf helemaal goed. Dat willen we allemaal, want wie ligt nu wel graag in die stoel met de mond wagenwijd open. Ik althans niet. Toch kunt U al voorzien wat gebeuren zal. De kies gaat rotten en u krijgt nog meer pijn. Daarentegen voelt u zich na de behandeling beter. De korte pijn was onaangenaam. Maar wat daarna komt des te beter. Bij nieuws wat we liever niet horen over één bepaalde partner en/of project hoef je niet meteen te gaan denken dat het leven voorbij is. Integendeel. Misschien kan je je hierdoor juist focussen op de goeie dingen die wel kunnen komen. Teleurstelling is voor geen enkel mens fijn. Toch kunnen wij ook daar u bijstaan. Inzichtelijk werken. Dat is ook werkelijk helpen! Let wel, als het wel goed komt zeggen wij dat ook. Maar alleen als dit ook zo gezien en gevoeld wordt. Aan de komt-altijd-goed-verhaaltjes doen we niet mee. Dat is ons principe en zal het ook steeds blijven. In Uw belang wijken we daar niet vanaf.

5. Waarom doet een consulent geen uitspraken over gezondheid?

Vrij simpel. Wij zijn geen vervanging voor een arts en kunnen geen diagnose stellen. Ondersteunend helen met reiki kan wel. Maar met gezondheid gaan we niet lichtzinnig om. Indien er echte gezondheidsproblemen zijn raden wij u aan een arts op te zoeken. Met juridische vragen is dat net zo. We kunnen het verloop schetsen, maar een advocaat kunnen wij niet vervangen. Daar geldt de regel: schoenmaker blijf bij je leest.

6. Waarom hebben jullie in tegenstelling tot vele andere organisaties, geen bandje met horoscopen, healings en of (engelen) inwijdingen enz?

Tot onze verbazing wordt deze vraag ook gesteld. Als een arts dezelfde medicatie voor elke patient zou voorschrijven, zou die snel in indiscrediet komen en zijn toelating verliezen. Tuurlijk is zo een bandje lekker makkelijk. We hoeven het één keer in te spreken en bij elke oproep tikt het spreekwoordelijke klokje. Daar doen we niet aan mee. Een Reikibehandeling is naar ons inzicht zeker op afstand mogelijk. Maar niet zonder enig contact te hebben gehad met de betrokkene. Persoonlijk stemcontact is energetisch noodzakelijk. Dat kan gerust vanop afstand, maar naar ons inzicht niet via een algemeen bandje waar u alleen naar hoeft te luisteren, waarna er een wonderlijke genezing geschiedt. Dag horoscopen via een bandje zijn leuk, zondermeer. Maar tegelijkertijd nietszeggend. Persoonlijke horoscopen zijn van Uw geboortedatum, geboortetijd en plaats afhankelijk. Daaruit volgt je unieke sterrenconstellatie die alleen door een geschoold astroloog kan worden uitgelegd. Dat is serieuze astrologie. Bandjes die alleen met je sterrenbeeld rekening houden zijn amusement. Op zich een keer leuk, maar onze lijn wil zich als ernstig profileren. Dat verdient U en Uw probleem ook.

7. Waarom hebben niet alle consulenten een foto op de site, maar sommigen een plaatje?

Daar kan ik U geruststellen. Dit heeft niks met onofficieel werken te doen. Zwartwerkers hebben bij ons geen plek. Elke consulent dient ingeschreven te zijn en is zelfstandige. Voltijds of deeltijds. Sommigen hebben wel een baan en willen zich überhaupt niet verbergen, maar niet elke werkgever is, zoals u wel zult begrijpen, even open over spiritueel werk. We willen niet dat deze mensen problemen krijgen. In de meeste gevallen echter heeft het plaatje voor de betrokkene consulent vaak een energetische of symbolische waarde. We laten onze consulenten daarin vrij. Diegene die wel ervoor kiezen een profielfoto te plaatsen doen dit wél met een échte foto! En een actuele. Geen kiekje van 20 jaar geleden. Foto of plaatje, al onze consulenten zijn écht. In de ruimste zin van het woord 🙂

8. Waarom wij geen widgets gebruiken.

Op heel wat sites kun je je dag-horoscoop lezen. Je hoeft alleen maar op het icoontje met je sterrenbeeld te klikken en je horoscoop voor de dag komt tevoorschijn en je kunt hem lezen. En dat breidt zich vaak ook uit naar je Chinese horoscoop. Of je kunt gratis een kaartje leggen. Dit gaat dan meestal over je dagkaart. Dit zijn allemaal leuke dingen, maar het zijn en blijven gadgets, die absoluut niks te doen hebben met een ernstig en op jouw maat gesneden consult. Deze dingen noemen we widgets en dit zijn computerprogramma’s die door grote bedrijven worden geschreven. Als spirituele hulplijn, kun je zogenaamde frames in je site implementeren, zodat jouw site via wat men een iframe noemt verbonden is met die bedrijven. Het lijkt allemaal wel gratis, maar op die wijze hebben deze grote bedrijven makkelijke doorverwijzing naar hun site. En dat vinden we op zich niet erg, maar de kaartleggingen en horoscopen en zo meer, hebben geen toegevoegde waarde voor jouw probleem en kunnen bovendien nooit het consult van een serieuze consulent vervangen. Het blijft entertainment. Bovendien steken wij onze tijd liever, in datgene wat echt onze passie is: je probleem ernstig nemen en je daadwerkelijk helpen. Dit sluit entertainment uit. Dat heeft naar ons inzien, niks met spiritualiteit te doen. Overal krijg je dezelfde voorgeprogrammeerde tekst te zien. Zoals gezegd, leuk entertainment… niks meer, niks minder.

9. Naamsbescherming Medium Angel

Sommige 0900/0909 lijnen gebruiken de naam MediumAngel, Medium Angel of AngelMedium om de indruk te wekken dat ze verbonden zijn aan deze lijn. Zowel in delen van de tekst of gelinkt aan een URL.

Alleen de URL www.bob4tarot.nl is verbonden aan deze lijn en de consulenten die hierop werkzaam zijn. Wij hebben geen connectie of samenwerkingsverband met andere telefoonlijnen die deze indruk wel willen wekken.

Hieronder kunt U getuigenissen van onze consulenten lezen, over werken bij Medium Angel.

Josephine Box 52:

Voor mijzelf is de anonimiteit van zowel de hulp vragende als van mijzelf prettig. Wij kennen elkaar niet en dat vergroot alleen maar de integriteit. Alleen een voornaam en de leeftijd is voor mij voldoende. Meer wil ik niet weten omdat juist dit mijn zuiverheid van invoelen en kaartleggen alleen maar vergroot. Voor de hulp vragende is hiermee tegelijkertijd zowel anonimiteit als geheimhouding gewaarborgd.

Lea Box 37:

Na een prettige ervaring en eerste kennismaking van 4 jaar bij een andere 09 lijn ben ik uiteindelijk bij Medium Angel terechtgekomen. Natuurlijk kan ik niet over toeval spreken en voel ik mij hier na 3 jaar alweer behoorlijk thuis. Mogelijk heeft dit te maken met mijn persoonlijke voorliefde en diepe wortels voor wat betreft het Boeddhisme, maar tevens ben ik altijd op zoek naar manieren om mensen verder te helpen op hun pad van groei, bewustwording en spirituele ontwikkeling. Mijn motivatie om bij Medium Angel te werken is dat ik zoveel mogelijk mensen probeer te bereiken die openstaan voor individuele groei en bewustwording. Mijn doel is voornamelijk om mijn cliënten op te trekken tot een hoger bewustzijnslevel zodat zij op een positieve manier verder kunnen groeien. Dit gebeurt via onderbewuste processen maar ook via astrologische kennis die ik vele tientallen jaren in de praktijk gebruik en dit in combinatie breng met helderziendheid zodat er een veelzijdigheid ontstaat in communicatieve processen die op onderbewuste niveaus groei en ontwikkeling stimuleren. Ik wil niets liever dan zoveel mogelijk mensen dichter bij het licht te brengen en personen zoveel mogelijk uit hun angst te halen en op te trekken in een contact met hun eigen ziel. Soms kunnen levenservaringen hard lijken en uitzichtloos maar het is de bedoeling dat we in het vertrouwen tot het goddelijke plan komen. De overgave aan het leven, vol vertrouwen en in liefde, is de enige manier om ons uit het lijden te verlossen. Via mijn werk bij Medium Angel kan ik een handreiking doen en iedereen uitnodigen om deze moedige stap aan te gaan. Tevens ben ik mij bewust van de positieve samenwerking die Medium Angel aanbiedt ten aanzien van het grote plan en doel in het leven.

Ariel Box 46:

Ik werk met veel plezier op de spirituele hulplijn van Medium Angel als helderziende tarotiste, gediplomeerd life-coach en reiki master, alsmede engelen practitioner.
Het werk doe ik al ruim 5 jaar met veel plezier, het is mijn missie om mensen te helpen met inzichten via mijn gaven.
Vaak hoor ik dat de mensen zeggen: “Dank je wel, hier kan ik iets mee”, of dat er via de energie van de engelen die
altijd bij me zijn healing en rust wordt gegeven. Het is een fijne vertrouwde lijn om voor te werken en
om naar toe te bellen, ook omdat ze al zo lang bestaan en er zoveel echt ervaren consulenten werken die dit werk al heel lang doen. Niet onbelangrijk in een tijd waarin er zoveel keus is en sommigen echt door de bomen het bos niet meer kunnen zien, een lijn die er al erg lang is met veel vertrouwde gezichten geeft in die situaties vertrouwen.

Marcha Box 05:

Toen ik begon bij Medium Angel in 2009 voelde ik rust! Eindelijk een site waar ik me niet gemanipuleerd voelde, het voelde als thuiskomen en ik ben er tussenuit geweest om gezondheids redenen maar nu als vanouds ben ik weer thuis! Medium Angel bedankt!!!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?